top of page

PUUKAUPASSA AVUSTAMINEN

 

Puukauppa on aina metsänomistajalle tärkeä tapahtuma. Siinä onnistuminen luo pohjan tulevaisuudelle. Se on myös metsänomistajan tilipäivä. Siksi on tärkeää valmistella tuleva puukauppa hyvin ja ennen kaikkea valvoa, että korjuu tulee tehdyksi suunnitellusti ja laadukkaasti. Näin varmistetaan metsän tuleva kasvu ja huolehditaan puunmyyjän eduista. Jotta edellä mainitut asiat toteutuisivat mahdollisimman hyvin, tarjoaa Pasilva Oy puukauppaan seuraavia palveluita:  

PUUNMYYNTISUUNNITELMA

  • Leimikon rajaus

  • Metsänkäyttöilmoitus

  • Tarjouspyynnöt eri toimijoilta

  • Tarjousten vertailu huomioiden mitta-, hinta- ja katkontatiedot

  • Tarjousten läpikäynti metsänomistajan kanssa

  • Puukaupan toteutus valitun toimijan kanssa

HAKKUUN AIKAINEN VALVONTA

Korjuun laadun ja mittauksen oikeellisuuden valvonta

huolehtiminen metsänomistajalle tärkeästä katkonnasta

metsänomistajan ajan tasalla pitäminen korjuun aikana

Team
bottom of page