top of page

METSÄNSUUNNITTELU

 

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan ohjenuora, joka kertoo metsän nykytilan ja tulevaisuuden. Metsäsuunnitelman laadinta pohjautuu aina metsänomistajan tarpeisiin ja arvoihin. Se voi olla enemmän luontoarvoja painottava, riistaa huomioiva tai metsän tuottoa optimoiva taikka näiden yhdistelmä. Suunnitelmassa luodaan aikajana toteutettaville toimenpiteille metsässä, jolloin tärkeitä asioita ei pääse unohtumaan ja vastaavasti osataan varustautua tuleviin toimiin. 

  • Metsäsuunnitelma on aina metsänomistajan omien tavoitteiden mukaa laadittu

  • Metsäsuunnitelman maastotöihin kuuluu tilan kuviointi, arvio puustosta ja luontoarvoista

  • Toimenpide-ehdotukset metsänomistajan tavoitteiden pohjalta

  • Suunnitelma käydään läpi metsänomistajan kanssa

​​

  • Metsäsuunnitelman ajan tasalla              pitäminen

​​

  • Korjuun laadun ja mittauksen oikeellisuuden valvonta

  • Metsänomistajalle tärkeästä katkonnasta huolehtiminen

  • Metsäsuunnitelma luovutetaan metsänomistajalle paperisena tai sähköisenä. Se on käytettävissä myös älylaitteilla

bottom of page